DANI OSIGURANJA REPUBLIKE SRPSKE

19. i 20. oktobar 2023 godine
Etno selo Stanišići

Dani osiguranja Republike Srpske 2023

Drugi "Dani osiguranja Republike Srpske" - DORS 2023 organizovaće se kroz dvodnevni program 19. i 20. oktobra 2023. godine. Na DORS-u 2023 okupićemo vodeće stručnjake iz područja osiguranja i povezanih industrija i fokus će biti na aktuelnim temama i izazovima sa kojima se osiguravajuće kompanije susreću, kao i na inovacijama i tehnološkom napretku u oblasti osiguranja.

Radna agenda

19. oktobar 2023. godine

Koktel dobrodošlice

20:00 - 23:00

Kamin sala hotela Ras

20. oktobar 2023. godine

Otvaranje konferencije

10:00 - 10:25

Hotel Ras (sala Moskva)

20. oktobar 2023. godine

Uvodno predavanje: Trendovi na tržištu osiguranja Republike Srpske - izazovi i šanse

10:25 - 10:40

Učesnici:

Predavač: Draženka Janjanin, direktorica Agencije za osiguranje Republike Srpske

Hotel Ras (sala Moskva)

20. oktobar 2023. godine

predsjednik UO Wiener osiguranja a.d.

PANEL 1: Tržište osiguranja u Republici Srpskoj i regionu - sličnosti i razlike

10:40 - 11:40

Učesnici:

Boris Šaban, izvršni direktor Udruženja osiguravajućih društava Crne Gore

Mišo Janković, član Udruženja osiguravajućih društava Srbije i direktor Biroa zelene karte,

Igor Komorski, Udruženje osiguravatelja Hrvatske,

Trajče Latinovski, direktor Udruženja osiguravača Sjeverne Makedonije

Hotel Ras (sala Moskva)

Ovaj panel će se baviti dinamičnim promjenama osiguravajuće industrije, sa posebnim fokusom na tržište osiguranja u Republici Srpskoj i regionu Jugoistočne Evrope. Panelisti će analizirati ključne trendove koji oblikuju tržišta osiguranja. Uporedićemo iskustva, izazove i prilike na tržištu osiguranja Republike Srpske sa tržištima osiguranja u okruženju. Istražićemo kako se različite ekonomije i pravni sistemi odražavaju na strategije osiguravajućih kompanija.

20. oktobar 2023. godine

savjetnik Uprave Drina osiguranja

PANEL 2: Kanali prodaje i uloga posrednika na tržištu osiguranja Republike Srpske

11:40 - 12:40

Učesnici:

Miodrag Danilović, predsjednik uprave WVP a.d .

Jan Janać, direktor brokerskog društva Respect Serbia,

Željko Kišić, član Uprave Unicredit banke a.d. Banja Luka,

Sandro Mihajlović, član Uprave Atosbank a.d. Banja Luka

Hotel Ras (sala Moskva)

U ovoj sesiji ćemo pokušati definisati aktuelnu ulogu koju posrednici imaju na tržištu osiguranja Republike Srpske. Da li zaista postoji potencijal za povećanje prodaje putem banaka, brokera, poštanskih operatera…? Ako postoji potencijal za rast prodaje u tom segmentu, šta treba uraditi da bi se on i realizovao u punoj mjeri? Razgovaraće se i o tome kako se posrednici prilagođavaju promjenama u tehnologiji i preferencijama potrošača.

20. oktobar 2023. godine

Caffe pauza

12:40 - 13:00

20. oktobar 2023. godine

PANEL 3: Pojava superćelijskih oluja i uticaj na sektor osiguranja

13:00-14:00

Učesnici:

Savo Minić, ministar poljoprivrede Republike Srpske,

Goran Mitrović, direktor Gold MG, Donji Žabar,

Boško Petrović, generalni direktor Generali Reosiguranje Srbija a.d.o.

Vladimir Đurđević, redovni profesor na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu,

Slobodan Jokić, direktor sektora šteta Wiener osiguranja

Hotel Ras (sala Moskva)

Ova zanimljiva sesija istražuje izazove koje osiguravajućim kompanijama i osiguranicima donosi pojava fenomena superćelijskih oluja. Naši panelisti će analizirati uticaj ekstremnih vremenskih prilika na rapidno povećanje šteta u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i na povećanje šteta u segmentu osiguranja imovine. Čućemo i neke ideje o tome kako bi se industrija osiguranja trebala nositi sa sve češćim vremenskim nepogodama koje postaju “nova normalnost” u našem regionu.

20. oktobar 2023. godine

predsjednik UO Euros osiguranje

PANEL 4: Izmjene regulatornog okvira u sektoru osiguranja i njegov uticaj na tržište osiguranja Republike Srpske

14:00 - 15:00

Učesnici:

Goran Račić, predsjednik područne Privredne komore Banja Luka,

Valentino Janković, CEO Drina osiguranje a.d.

Grujo Komljenović, direktor Zaštitnog fonda Republike Srpske

Hotel Ras (sala Moskva)

Ova informativna sesija istražuje suštinske promjene u zakonima i drugim podzakonskim aktima koji oblikuju pravni okvir za industriju osiguranja, s posebnim fokusom na Republiku Srpsku. Naši renomirani panelisti će analizirati nedavne i planirane izmjene regulatornog okvira i to kako one utiču na poslovanje osiguravajućih kompanija, ali i na korisnička iskustva osiguranih lica.

20. oktobar 2023. godine

Zaključci konferencije

15:00 - 15:10

Hotel Ras (sala Moskva)

20. oktobar 2023. godine

Ručak

15:10

Hotel Ras

20. oktobar 2023. godine

Svečana večera

20:00

Hotel Ras

Rekli su o nama

Duško Jovanović

generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije

Odabirom tema i autoritetom predavača, Dani osiguranja Republike Srpske polako staju uz rame sličnim konferencijama u regionu koje imaju mnogo dužu tradiciju. I ove godine smo se uverili da su nam problemi slični i da samo razmenom iskustava, na ovakvim skupovima, možemo da dođemo do rešenja koja su za građane najprihvatljivija. Prisustvo premijera Republike Srpske na DORS dokazuje da raste značaj osiguranja i da država u ovom sektoru vidi potencijalnog partnera za velike infrastrukturne projekte. Zbog toga posebno raduje najava da će Republika Srpska u skorije vreme dobiti novi zakon koji reguliše ovu oblast.

Udruženje osiguravača Srbije će uvek biti spremno da pruži svu neophodnu pomoć u razvoju vašeg tržišta, jer samo tako možemo da unapredimo međusobnu saradnju i razvoj dve ekonomije.

Do sledeće godine i još kvalitetnije konferencije…

dr.sc. Marijan Ćurković

vanredni profesor, Pravni fakultet Zagreb

S vremenske distance od nekoliko dana mogu reći da su prvi Dani osiguranja Republike Srpske izvanredno oslikali tržište osiguranja u Republici Srpskoj u njegovom sadašnjem obliku.

Konstatirali su slabosti i nedostatke industrije osiguranja, ali istovremeno otvorili nove vidike i uočili niše (privatno zdravstveno osiguranje, digitalizacija osiguranja…) koje bi uskoro mogle biti vrlo interesantne osigurateljima.

S praktičnog gledišta čini mi se posebno važnim stavljanje na dnevni red razmišljanje o nužnoj potrebi uvođenja jedinstvenih kriterija procjene i utvrđivanja iznosa za nematerijalnu (i materijalnu) štetu iz automobilske odgovornosti.

U tom smislu DORS zaslužuju apsolutno pozitivnu ocjenu. Organizacija vrlo dobra na čemu organizatoru treba čestitati.

Jedina zamjerka mogla bi se dati na kratkoću Konferencije: očito je da bi trebalo razmisliti o dvodnevnom trajanju iste.

Još jednom zahvaljujem na pozivu i izražavam svoje zadovoljstvo što mi je pružena prilika da sudjelujem u radu DORS. Puno uspjeha u budućim Danima!

Svjetlana Šurlan

novinar, Bloomberg Adria

Prvi Dani osiguranja u Republici Srpskoj bili su sjajna prilika da se na jednom mjestu okupe stručnjaci iz sektora osiguranja, sagledaju problemi i mogućnosti za unapređenje poslovanja ovog sektora. Osim osiguranja od autoodgovornosti koje je obavezno, svijest o drugim vrstama osiguranja je neophodno podizati u cijeloj regiji, a susret sa stručnjacima na ovoj konferenciji omogućio je da Bloomberg Adria doprinese tome, te da ponudi poslovnoj zajednici i čitaocima vijest više i analizu više, što je i naša osnovna misija.

Aleksandar Đoković

direktor Informacionog centra Udruženja osiguravača Srbije

Zahvaljujem se organizatoru na profesionalnosti i ljubaznosti.

Drago mi je ako je moje izlaganje doprinelo da skup koji bi i bez njega bio veoma uspešan bude možda još malo uspešniji.

Dešavanja na skupu i van njega su svakako ispunila moja očekivanja, zapravo prevazišli su ih.

Siguran sam da će Dani osiguranja RS postati tradicionalni i ujedno se nadam da se vidimo na skupu i iduće godine.

Ljubiša Veljković

predsjednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranje Beograd

Dani osiguranja u Republici Srpskoj su omogućili stručnoj javnosti da se upozna sa aktuelnim dogadjajima na regionalnim tržištima i da naglasi pojedine pojave koje su važne, kako za korisnike naših usluga, tako i za Društva za osiguranje u cilju razvoja visokog kvaliteta usluge i zaštite korisnika ove vrste finansijskih usluga

Sponzori

Medijski pokrovitelji

Gdje se održava?

19. oktobar 2023. Koktel dobrodošlice (kamin sala hotela Ras)

20. oktobar 2023. Konferencija - Hotel Ras (sala Moskva)

20. oktobar 2023. Svečana večera - Hotel Ras