Marijan Ćurković
Vanredni profesor, Pravni fakultet, Zagreb

Prof. dr sc. Marijan Ćurković diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1966. godine. Magistrirao je 1979. i doktorirao 1984. godine. U osiguranju radi od 1967. godine (Osiguravajući zavod Beograd, Croatia osiguranje, Euroherc osiguranje, ponovo Croatia osiguranje), prošavši sve faze stručne praktične obuke, od rada na šalteru, likvidacije šteta, direktora službi, sektora podružnice, do predsjednika Uprave Croatia osiguranja od 2000. do 2004. godine. Osnivač je i već osamnaest godina predsjednik Hrvatskog ureda za osiguranje. Uz stalan praktični rad u osiguranju, bavi se i teoretskim pitanjima prava osiguranja. Počeo je objavljivati radove još 1977. godine u različitim stručnim časopisima u zemlji i inostranstvu. Napisao je desetak knjiga iz oblasti prava osiguranja (Međunarodna karta osiguranja motornog vozila, Obvezna osiguranja u prometu, Osiguranje života, Osiguranje osoba, Posredovanje i zastupanje u osiguranju…) i više od 200 stručnih članaka. Dugogodišnji je urednik časopisa Osiguranje. Aktivno učestvuje na domaćim i inostranim stručnim savjetovanjima i konferencijama. Kao vanredni profesor predavač je na Pravnom fakultetu u Zagrebu.