Aleksandar Djokovic DORS

Aleksandar Đoković
Direktor Informacijskog centra Udruženja osiguravača Srbije

Aleksandar Đoković, direktor Informacionog centra Udruženja osiguravača Srbije (UOS) od 2011. godine. U dugogodišnjoj karijeri bavio se projektovanjem i realizacijom informacionih sistema u finansijskim institucijama (u bankama do 2011. godine, a nakon toga u osiguranju). U funkciji inženjera i rukovodioca u bankama izdvajaju se njegove realizacije sistema platnih kartica i ATM, integracije „Core“ poslovnih aplikacija, sistema IT zaštita i uspostavljanje „Data“ centara. Za UOS je realizovao Informacioni centar u svim njegovim segmentima (2011), centralizovani sistem društava za detekciju i sprečavanje prevara prema „Machine learning“ principima (2014), zatim projekat centralizovanog sistema distribucije i izrade Policijskih zapisnika MUP (2018) koji je trenutno i jedini kanal distribucije za ove potrebe u državi. Osim navedenog implementirao je u sklopu IS UOS projekat Ministarstva turizma i telekomunikacija za kontrolu rada turističkih agencija (2020) u cilju zaštite putnika od insolventnosti agencija. Takođe realizovao je napredne sisteme IT infrastrukture i IT zaštite UOS, integraciju poslovnih aplikacija Zelene karte i Garantnog fonda. Trenutno radi na projektima razvoja mobilnih aplikacija za menadžment i klijente osiguranja kao i na digitalnoj integraciji poslova Zelene karte UOS i Savetom biroa u Briselu. Magistar je informacionih tehnologija, oženjen i otac jednog deteta, slobodno vreme uglavnom provodi u prirodi baveći se ekstremnim sportovima.