Biljana Vučetić
Predsjednik Parničnog odjeljenja u Osnovnom sudu Banja Luka

Biljana Vučetić je predsjednica Parničnog odjeljenja i zamjenica Predsjednika Osnovnog suda u Banjaluci.

Od 1997. do 2004. godine radila je u Bobar osiguranju kao šef Pravne službe i naknade šteta. 2004. godine prelazi u Osnovni sud Banjaluka, gdje je zaposlena i danas.