Borislav Doder
generalni direktor i predsjednik Izvršnog odbora Wiener osiguranja Banja Luka

Borislav Doder je generalni direktor i predsjednik Izvršnog odbora Wiener osiguranje a.d. Banjaluka.