Boško Petrović
generalni direktor Generali Reosiguranje Srbija a.d.o.

Boško Petrović je svoju karijeru u oblasti osiguranja započeo 2002. godine u Delta Osiguranju na poziciji preuzimača rizika. Paralelno se bavio poslovima reosiguranja i preuzimanja rizika i  2006. godine  preuzima mjesto generalnog direktora Delta Generali Reosiguranja na kojoj poziciji je i danas.

Tokom svoje karijere se bavio različitim oblastima osiguranja, pohađao je  niz treninga iz oblasti reosiguranja kod najeminentnijih svjetskih reosiguravača (Swiss Re, Munich Re, Hannover Re i drugih), kao i niz treninga i edukacija na londonskom tržištu reosiguranja.

U okviru matične kompanije Generali Grupe bio je učesnik dva talent programa 2009. i 2015. gdje je u okviru Generali Talent Pool-a pohađao niz eksternih obuka, između ostalih i INSEAD Busness School, IMD Business School, kao i Effective Leadership Program na IEDC Bled School of Management i niz drugih internacionalnih treninga.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine na katedri “Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem”. Diplomirao je na postdiplomskim studijama  2020. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu na temu “Upravljanje poslovanjem” u okviru MEMBA MBA programa.

Oženjen, otac dvoje djece.