Boško Petrović
Generali Osiguranje Srbija a.d.o.

Boško Petrović je svoju karijeru u oblasti osiguranja započeo 2002. godine u Delta Osiguranju na poziciji preuzimača rizika. Praleleno se bavio poslovima reosiguranja i preuzimanja rizika i  2006. godine  preuzima mesto generalnog direktora Delta Generali Reosiguranja na kojoj poziciji je i danas. Tokom svoje karijere se bavio različitim oblastima osiguranja, pohadjao je  niz treninga iz oblasti re/osiguranja kod najeminentnijih svetskih reosiguravača ( Swiss Re, Munich Re, Hannover Re i drugih ) kao i niz treninga i edukacija na londonskom tržištu reosiguranja. Tokom  svoje karijere u okviru matične kompanije Generali Grupe bio je učesnik dva talent programa 2009. i  2015. gde je u okviru Generali Talent Pool-a pohađao niz eksternih obuka koje su između ostalih bili i  INSEAD Business School, IMD Business School  kao i  Effective Leadership Program na  IEDC Bled School of Management i niz drugih internacionalinih  treninga.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine na katedri “Motori sa unutrašnjim sagorevanjem”. Diplomirao je na postdiplomskim studijama  2020. na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu “ Upravljanje poslovanjem” u okviru MEMBA MBA programa.

Boško je oženjen Majom, sa kojom ima dvoje dece, Mitru i Čedomira.