dr Srđan Amidžić
ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH

Dr Srđan Amidžić je rođen 1980. godine u Banjaluci. Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univeziteta u Banjaluci, a magistrirao 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Doktorsku tezu je odbranio na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci i stekao zvanje doktora ekonomskih nauka.

Od 2005. godine je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci, najprije kao asistent i viši asistent na Katedri za ekonomsku teoriju i analizu, 2012. godine izabran je za docenta na period od pet godina za užu naučnu oblast Teorijska ekonomija, a od 2017. godine ima zvanje vanrednog profesora.

U svojoj karijeri bio je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske (2014 – 2018.), zamjenik gradonačelnika Banjaluke i odbornik u Skupštini Grada Banjaluka. Trenutno je na poziciji ministra finansija i trezora u Savjetu ministara BiH.