Draženka Janjanin
v.d. direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske

Draženka Janjanin, diplomirani ekonomista, rođena je u Banjoj Luci 1971. godine.

Svoje veliko radno iskustvo, dugo 32 godine, sticala je u privredi, dok je karijeru u oblasti osiguranja u trajanju od deset godina, započela 2008. godine.  Od 2010-2018. godine obavljala je poslove šefa kabineta “Dunav osiguranja” a.d. Banja Luka, a od 2018-2021. godine poslove rukovodioca Sektora za razvoj turizma, ekonomsku, informativnu i promotivnu djelatnost u JU Turističkoj organizaciji grada Banja Luka. U maju mjesecu 2021. godine, imenovana je za v.d. direktora Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Udata je i majka je dvije kćerke.