Duško Jovanović
Generalni sekretar Udruženje osiguravača Srbije

Duško Jovanović je generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije. G. Jovanović je završio Ekonomski fakultet, smer Ekonomska politika i planiranje (1980). Karijeru započinje 1983. godine kao pripravnik (referent za investicije) u Narodnoj banci Jugoslavije, u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca (NBJ ZIN). Finansijski direktor NBJ ZIN postaje 1989. godine. Na mesto zamenika generalnog direktora NBJ ZIN-a (rukovodeće radno mesto sa posebnim ovlašćenjima i odgovornošću) postavljen je 1995. godine od strane tadašnjeg guvernera Dragoslava Avramovića. Za generalnog direktora NBJ Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca postavljen je 2000. godine.

Od 2003. godine bio je odgovorno lice Organizacije za osiguranje Polis a.d. iz Beograda, obavljajući funkciju predsednika društva, predsednika UO, odnosno generalnog direktora. Preuzimanjem od strane društva Sava d.d. Ljubljanja, 2006. godine, Polis a.d. menja ime u Sava osiguranje. Od oktobra 2015. godine je generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije.