Goran Mitrović
direktor Gold-MG d.o.o.

Goran Mitrović je rođen 10. 11. 1965. godine.

Veterinarski fakultet na Univerziteta u Sarajevu je završio 13. 8. 1990. godine čime stiče zvanje diplomiranog veterinara.

Firmu „Gold-MG“ kao SZR osniva 1995. godine, a osnovna djelatnost je proizvodnja i prodaja stočne hrane. Stručni pristup i uspješno poslovanje dovodi do povećanja obima poslovanja, te Gold-Mg SZR 1999. godine, postaje „Gold-MG“ d.o.o.

Danas se Gold-MG bavi većim brojem djelatnosti. Pored stočne hrane, koja je bila početna djelatnost, firma se danas bavi tovom kao glavnom djelatnosti. Pored osnovnih djelatnosti firma se bavi još i proizvodnjom električne energije, u pogonu biogasne elektrane, zatim proizvodnjom peleta, proizvodnjom organskog, briketiranog i tečnog stajnjaka, te tečnog biljnog đubriva.

Oženjen, otac troje djece, dvije kćerke i jednog sina.