Goran Račić
predsjednik područne Privredne komore Banja Luka

Goran Račić, rođen 14.11.1970. u Srpcu, gdje je završio srednju Matematičko-fizičko-računarsku školu, smjer programer.

Ekonomski fakultet, smjer poslovna ekonomija je završio u Banjoj Luci. Od 1996. godine do 1999. godine radio je u firmi „Master IFB“ Banja Luka, koja se bavila spoljnom trgovinom i distribucijom prehrambenih proizvoda. Početkom 2000. počinje raditi u Direkciji za privatizaciju Republike Srpske u Timu za pripremu strateških preduzeća i vodi projekat restrukturiranja Javnih komunalnih preduzeća. Krajem 2003. prelazi u Stirokart Srbac na funkciju direktora.

U martu 2013. izabran je za predsjednika Područne privredne komore Banja Luka i tu funkciju trenutno obavlja u trećem mandatu. Sredinom novembra 2017. godine Narodna skupština Republike Srpske izabrala ga je za predsjednika Upravnog odbora Agencije za osiguranje Republike Srpske.

Početkom 2008. zajedno sa grupom ekonomista osniva Udruženje ekonomista Republike Srpske „SWOT“. Obavljao je funkciju predsjednika skupštine do sredine 2020. godine kada osniva Udruženje ekonomista Ekonomski forum. Ekonomski forum je vlasnik prava na jedan od najuglednijih regionalnih poslovnog događaja u BiH, Jahorina ekonomskog foruma. Forum je mjesto gdje se kroz diskusije predstavnika državnih institucija, poslovnih kompanija, stručnjaka, akademske zajednice, predstavnika diplomatskog kora dolazi do relevantnih zaključaka kako poboljšati javne politike i ekonomiju.

Bio je još član incijativnog odbora za osnivanje Banjalučke berze, konsultatnt u Cepter invest Fondu, član Ekonomskog savjeta Vlade Republike Srpske i član Savjeta za računovodstvo i reviziju u Ministarstvu finansija Republike Srpske.

Od 2000. godine do danas pohađao je brojne seminare i edukacije u oblasti konsaltinga, pripreme i evaluacija studija izvodljivosti, investicionih i ekonomskih razvojnih studija i biznis planova i projekata. Samo u poslednjih deset godina organizovao preko 50 raznih seminara i okruglih stolova koji su imali za temu sve aktuelne teme u zemlji kao što su javne nabavke, osiguranje, uticaj krize na privredu u RS, kao i energetske konferencije koje su imale za temu prezentaciju energetskih potencijala RS.

Volonterski obavlja funkciju predsjednika Dobrotvornog udruženja Privrednik koje se bavi stipendiranjem siromašne, a talentovane djece.