Milenko Zorić
Direktor PREMIUM Softvare d.o.o.

Milenko Zorić je direktor PREMIUM Softvare d.o.o. od osnivanja kompanije 2005. godine.

Milenko je IT iskustvo sticao u Vojvođanskoj banci a.d. od 1992. do 2005. godine, gdje je radio kao programer, šef odjeljenja za IT razvoj i konačno kao direktor IT razvoja za corebanking rješenja.

Tokom rada u Vojvođanskoj banci učestvovao je i rukovodio svim važnim IT projektima za razvoj i održavanje corebanking sistema: migracija podataka i implementacija corebanking sistema u svim filijalama banaka, prenos domaćeg platnog prometa sa državne agencije na banke, razvoj novih modula za kredite, depozite, vanbilansne stavke, upravljanje rizicima, sistem za supsidijarna osiguravajuća društva, itd…

Tokom svoje profesionalne karijere u PREMIUM Softvare-u, rukovodio je projektima za implementaciju interno razvijenih IT rešenja u više banaka i osiguravajućih društava.

Milenko je diplomirao na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu – dipl. inženjer elektrotehnike. Oženjen je i ima dvoje dece.