Milomir Durmić
Savjetnik Uprave Drina osiguranje a.d.

Durmić (Dejan) Milomir je magistar ekonomije, rođen 24.11.1970.godine u Vlasenici.

U sektoru osiguranja obavljao je dužnosti direktora filijale Drina osiguranja četiri godine, potom je obavljao funkciju generalnog direktora Drina osiguranja a.d. devet godina. Sedam godina je bio predsjednik Skupštine Udruženja osiguravajućih društava Republike Srpske i devet godina član UO Zaštitnog Fonda RS. Trenutno je zaposlen u Drina osiguranju kao savjetnik Uprave.