Miloš Lukajić
rukovodilac Sektora za licenciranje i pravni nadzor Agencije za osiguranje Republike Srpske

Miloš Lukajić je rođen 25. 10. 1987. godine, a zvanje Diplomirani pravnik je stekao na Pravnom fakultetu u Novom Sadu 2010. godine.

Svoje radno iskustvo je započeo u Osnovnom sudu u Mrkonjić Gradu gdje je radio kao pripravnik, a nakon toga je bio zaposlen u Agenciji za osiguranje Republike Srpske kao Stručni saradnik za zaštitu potrošača kod Ombudsmana u osiguranju. Potom je bio angažovan na poslovima Višeg stručnog saradnika za nadzor, pa Samostalnog stručnog saradnika za regulativu i licenciranje, a trenutno se nalazi na poziciji Rukovodioca sektora za licenciranje i pravni nadzor.

Predsjednik je Ispitne komisije za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju, a bio je predavač na profesionalnoj edukaciji kandidata za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zastupanja i posredovanja u osiguranju.