mr Mišo Janković
direktor Biroa zelene karte Udruženja osiguravača Srbije

Mišo Janković rođen je 1972. godine u Prištini.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu 1995. godine, gdje je pohađao i magistarske studije i radio u zvanju asistenta.
Radio je i u Ujedinjenim nacijama i bankarstvu, a 2011. godine započinje sa angažmanom u Udruženju osiguravača Srbije na mjestu direktora Biroa zelene karte.

Tokom karijere, bio je član radnih grupa i tijela koja su se bavila izradom i razvojem regulative iz oblasti finansija, u zemlji i inostranstvu.

Oženjen je i ima dva sina.