mr Marijana Mandić
šef zastupanja u osiguranju UniCredit banke a.d. Banja Luka

Marijana Mandić je šef zastupanja u osiguranju UniCredit banke a.d. Banja Luka.

Magistrirala je na Univerzitetu u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka, smjer Međunarodni privredni menadžment.

Marijana Mandić je svoju karijeru započela 2007. godine u Raiffeisen Banci u Retail sektoru, da bi nakon tri godine prešla u kompaniju Jahorina osiguranje VIG a.d. (sadašnji Wiener osiguranje VIG a.d. Banja Luka) na poziciju Rukovodioca odjela bankoosiguranja.

Tokom rada u osiguravajućoj kompaniji stiče bogato iskustvo u dijelu kreiranja i implementacije proizvoda osiguranja namjenjenih prodaji kroz bankarski sektor. Radi na intenzivnom razvoju bankoosiguranja kao i uspostavljanju saradnje sa bankama na teritoriji BiH.

Nakon pet godina rada u osiguravajućem društvu vraća se u bankarski sektor i 2014. godine postaje član UniCredit Bank a.d. Banja Luke.

0d 2014. godine obavlja funkciju šefa Zastupanja u osiguranju. Radi na jačanju i razvoju saradnje sa osiguravajućim društvima uz primarni fokus na osposobljavanju prodajne mreže Banke za prodaju proizvoda osiguranja i generisanja prihoda iz poslova zastupanja.