mr Milomir Durmić
savjetnik Uprave Drina osiguranja

Durmić (Dejan) Milomir, rođen 24.11.1970. godine, magistar ekonomskih nauka.

Više od 15 godina u industriji osiguranja.

Obavljao poslove:

• direktora filijale Drina osiguranja 4 godine,
• Generalnog direktora Drina osiguranja 9 godina,
• Predsjednik Skupštine osiguravajućih društava RS 2 mandata,
• Član Upravnog odbora Zaštitnog fonda Republike Srpske 9 godine,

Zaposlen u Drina osiguranju na poziciji Savjetnika uprave Drina osiguranja i član Upravnog odbora Zaštitnog fonda Republike Srpske.

Oženjen, otac 3 djece.