mr Trajče Latinovski
direktor Nacionalnog biroa za osiguranje Republike Sjeverne Makedonije

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Skoplju 1982. godine. Na istom fakultetu je 1989. magistrirao na temu “Upravljanje rizicima u osiguranju”. Posjeduje 30-godišnje radno iskustvo na polju osiguranja, karijeru je započeo 1982. u osiguravajućem društvu Makedonija kao komercijalista, a zatim je u glavnoj filijali istog društva bio zamjenik direktora. Karijeru je nastavio u osiguravajućem društvu Vardar (danas Triglav), gdje je takođe bio na poziciji generalnog direktora.

Imenovan je za direktora Nacionalnog biroa za osiguranje Republike Sjeverne Makedonije u decembru 2013. Istovremeno je bio i gostujući profesor na Fakultetu za turizam i osiguranje u Ohridu. Bio je i četiri godine predsjednik Udruženja osiguravača u Privrednoj komori Makedonije. Kao predavač, učestvovao je na domaćim i inostranim konferencijama i tribinama koje su bile posvećene sferi osiguranja.