dr Radovan Višković
predsjednik Vlade Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Radovan Višković rođen je 1. februara 1964. godine u Milićima, gdje je završio osnovnu školu.

Srednju saobraćajnu školu i Saobraćajni fakultet završio je u Sarajevu.

Nakon završetka fakulteta 1990. godine, počeo je raditi kao asistent na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu.

Nakon završetka ratnih dešavanja došao je u Miliće, na mjesto izvršnog direktora „Saobraćaja“ u Kompaniji „Boksit“ a.d. Milići.

Doktorirao je 2015. godine na Saobraćajnom fakultetu u Doboju.

2015. godine izabran je u zvanje docenta na Saobraćajnom fakultetu Doboj, Univerziteta Istočno Sarajevo.

Od 2006. godine do izbora za predsjednika Vlade Republike Srpske, bio je narodni poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

U mandatu od 2014. do 2018. godine, obavljao je funkciju predsjednika Kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Potpredsjednik je SNSD-a.

Oženjen, otac dvoje djece.

 

Biografija preuzeta sa vladars.net