Sandro Mihajlović
član uprave i izvršni direktor Atos Bank a.d. Banja Luka

Sandro Mihajlović je član uprave i izvršni direktor Atos Bank a.d. Banja Luka.

Zajedno sa Predsjednikom Uprave i Članom Uprave za rizike i finansije, Članom Uprave za IT i bankarske operacije i Članom Uprave za pravne i opšte poslove, organizuje rad, vodi poslovanje i zastupa Banku, u skladu sa Zakonom o bankama i drugim propisima, Statutom Banke, Poslovnikom o radu Uprave i drugim aktima Banke, te ovlašćenjima za zastupanje upisanim u sudski registar. Od 2013. do 2014. godine je radio na poziciji Direktora sektora Retail prodaja i poslovna mreža Sberbank a.d. Banja Luka.

Prije angažmana u bankarskom sektoru, skoro 20 godina proveo u multinacionalnim kompanijama koje se bave prodajom robe široke potrošnje: Strauss B-H doo i Coca Cola HBC doo.

U toku profesionalnog angažmana bio je učesnik brojnih seminara i treninga, između ostalog:

  • “Strateško liderstvo”, organizator ATTF kuća treninga Luxemburg
  • Održivo finansiranje (ESG), organizator Deloitte
  • “Odluka o sistemu upravljanja u banci”, organizator Deloitte
  • AML (sprečavanje pranja novca) regulativa,
  • Executive program u organizaciji Vlade Luksemburga ”Strateško upravljanje bankom”, Luxemburg
  • Digital Safari,”Pogled u budućnost”, posjeta glavnom Mastercard razvojnom centru, Dublin, Irska
  • 07-08/06/2017 – Retail Strategija, Sberbank Europe, Beč, Austrija
  • Visa Annual Regional Payments Forum, Visa International, Barcelona, Spain
  • Visa CEMEA security summit, Athens, Greece.

 

Oženjen, otac dvoje djece.