dr Savo Minić
ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Rođen je 5. 9. 1974. godine u Šamcu. Osnovnu školu je završio u Donjoj Dubici, opština Odžak, a srednju školu u Šamcu i Bijeljini.

Zvanje diplomiranog pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci 1999 .godine, a pravosudni ispit položio pred Ministarstvom pravde Republike Srbije 2003. godine. Advokatski ispit je položio 2004 .godine, zvanje magistra stekao 2013. godine, a zvanje doktora pravnih nauka 2018. godine.

Advokatskom djelatnošću bavio se od 1999. godine, dok je samostalnu advokatsku djelatnost, kao advokat u Šamcu, obavljao od 2004. do 2008. godine.

Nakon toga, u dva mandata, obavljao je dužnost načelnika opštine Šamac (2008-2016.).

Od 2017. godine do 2020. godine bio je na poziciji direktora Agencije za agrarna plaćanja pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

Od 2020. godine obavljao je dužnost direktora privrednog društva “Kaldera Company” d.o.o. Laktaši.

Aktuelno je izabrani predsjednik Lovačkog saveza Republike Srpske, organizator i učesnik mnogih sportskih i kulturnih manifestacija.

Oženjen, otac tri djeteta, jednog sina i dvije kćeri.