Slobodan Zec
Pomoćnik ministra, Ministarstvo pravde Republike Srpske

Slobodan Zec je rođen 1981. godine, u Banjoj Luci. Osnovnu kao i srednju Elektro-tehničku školu, završio je u Bijeljini. Univerzitetsko obrazovanje stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, gdje je obavljao i dužnost predsjednika Saveza studenata Pravnog fakulteta.

U Zavodu za izgradnju a.d. Banja Luka zasnovao radni odnos kao pripravnik, potom kao zaposlenik, gde je i radio do 2012.godine.

Funkciju pomoćnika u Ministarstu pravde u Vladi Republike Srpske, obavlja od 28.02.2012. godine.

P