Valentino Janković
generalni direktor i predsjednik Izvršnog odbora „Drina osiguranje“ a.d.

Valentino Janković, generalni direktor i predsjednik Izvršnog odbora „Drina osiguranje“ a.d.

Rođen 15.11.1974. godine u Zvorniku, diplomirani ekonomista, poslednje 22 godine zaposlen u Drina osiguranju a.d., od čega 20 godina na odgovornim funkcijama u okviru društva.

Od 2010. godine obavlja funkciju Izvršnog direktora za poslove osiguranja i člana Izvršnog odbora društva. Počev od 01.01.2022. godine obavlja funkciju generalnog direktora i predsjednika Izvršnog odbora Drina osiguranje a.d.

Od 2010. godine član je Upravnog odbora Biroa Zelene karte Bosne i Herzegovine, od čega 3 godine na funkciji predsjednika Upravnog odbora a trenutno na funkciji zamjenika predsjednika Upravnog odbora Biroa Zelene karte Bosne i Hercegovine.

Takođe od 2022. godine obavlja i funkciju zamjenika predsjednika Izvršnog odbora Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske.