Način za pravednu naknadu štete: Potrebni jedinstveni kriterijumi

Značaj uspostavljanja jedinstvenih kriterijuma za utvrđivanje šteta proizašlih iz ugovora o obaveznom osiguranju u saobraćaju ogleda se prije svega u jačanju povjerenja osiguranika i oštećenih u osiguravajuća društva, jačanju pravne sigurnosti i transparentnosti samog postupka naplate štete.

To bi dovelo do smanjenja sudskih sporova i ujednačavanju sudske i vansudske prakse u postupku naknade štete.

 

Milenko Mišanović iz Udruženja društava za osiguranje Republike Srpske kaže da nepostojanje jedinstvenih kriterijuma otežava poslovanje osiguravajućim društvima i često dovodi do bespotrebnih dugotrajnih sudskih procesa što nije u interesu kako osiguravajućih društava tako i osiguranika, kao i društva u cjelosti jer se sudovi opterećuju bespotrebnim sporovima.

Sve to iziskuje dodatne troškove koji u konačnici padaju na teret osiguravajućeg društva ili osiguranika.

Kao specifičnost kod sudskih sporova treba istaći da se u većini slučajeva radi o postupcima pokrenutim ne zato što je osiguranik nezadovoljan isplaćenom štetom, već se pokušava iz nastale situacije izvući dodatna korist u vidu novčane naknade koja prevazilazi stvarno pretrpljenu štetu.