Darko Stupar
Predsjednik Uprave COFUS grupacije

Darko Stupar, rođen 25.10.1981. u Bihaću,  Gimnaziju Jovan Jovanović Zmaj,  prirodno-matematički smjer završio 2000.godine u Novom Sadu. Diplomirao 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci, na istom fakultetu je stekao zvanje magistra ekonomskih nauka 2007. godine.

U decembru 2004. godine poslovnu karijeru započinje u bankarstvu, u okviru Nove banjalučke banke – današnje UniCredit bank Banja Luka, tokom karijernog napredovanja u okviru banke rukovodio sektorom „Upravljanje i razvoj proizvoda za Maloprodaju Banke“. Od 2010. godine karijeru nastavlja u sektoru osiguranja i to u Dunav osiguranju a.d. Banja Luka na poziciji pomoćnik generalnog direktora/direktor sektora osiguranja. Početkom 2012. godine prelazi u Mikrofin osiguranje a.d. Banja Luka na poziciju pomoćnik generalnog direktora, tu se zadržava do decembra 2012.godine kada osniva kompaniju COFUS Asistencije, koja danas posluje u okviru COFUS Grupacije, koju čine kompanije COFUS Asistencije Banja Luka, COFUS Asistencije Sarajevo, COFUS Asistencije Beograd, CORIS Assistance Beograd, TARA Partner – broker u osiguranju Beograd.

Unazad 10 godina razvija poslovne procese i direktno učestvuje u rastu i razvoju COFUS grupacije na poziciji Predsjednika uprave.

COFUS Grupacija je danas regionalni lider u pružanju asistencijskih usluga vodećim osiguravajućim kompanijama/bankama/lizing kućama/telekom operaterima/naftnim kompanijama u BIH, Srbiji i Crnoj Gori. Predsjednik je udruženja „Centar za unapređenje tržišta osiguranja i finansijskih usluga“ koje je organizovalo zajedno sa Agencijom za osiguranje Republike Srpske, sedam uspješnih konferencija o osiguranju u periodu 2012-2018. Autor je više stručnih radova iz oblasti osiguranja i razvoja finansijskih proizvoda.

Ljubitelj horologije, enologije i astronomije. Kolekcionar grafičkih novela i stripova. Oženjen i otac dvoje djece.