dr Jan Janać
direktor brokerskog društva Respect Serbia

Rođen u Bačkoj Palanci 1984. godine gdje i danas živi i vodi Respect IBS, društvo za posredovanje u osiguranju. Nakon srednje škole studije nastavlja u Bratislavi, na Univerzitetu Komenskog (Fakultet za mendžment). 2012. godine stiče zvanje doktora nauka na istom fakultetu i nastavlja da radi kao vanredni profesor na Odsjeku za finansije. Osim predmeta Osiguranje i risk menadžment predaje i Međunarodne finansije, Berzansko poslovanje i Finansijski menadžment.

Još kao student počinje da se bavi osiguranjem, gdje na drugoj godini otvara svoju preduzetničku radnju i počinje da prodaje životno osiguranje. 2010. godine prodaje svoj portfolio i vraća se u Srbiju gdje najprije osniva društvo za zastupanje, pa nakon toga i društvo za posredovanje u osiguranju i spaja se sa najvećim slovačkim posrednikom Respect Slovakia. 2018. napušta akademsku karijeru i posvećuje se samo business-u i osiguranju.

Danas Respect u Srbiji (sa sjedištem u Bačkoj Palanci) ima 14 zaposlenih i svoju filijalu u Banja Luci.