dr Siniša Kurteš
predsjednik UO Euros osiguranje a.d. Banja Luka

Dr Siniša Kurteš je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci od 2005. godine. Trenutno radi kao profesor na istom fakultetu na Katedri za međunarodnu ekonomiju. Autor je brojnih naučnih radova na temu međunarodne ekonomije i ekonomskog razvoja. Obavljao je funkciju savjetnika za ekonomske poslove gradonačelnika Banja Luka u periodu 2016 – 2020. godine. Trenutno obavlja funkciju predsjednika Upravnog odbora Euros osiguranja a.d Banja Luka, te učestvuje aktivno u radu unapređenja tržišta osiguranja u Republici Srpskoj.