Siniša Kurteš
Predsjednik UO Euros osiguranje a.d. Banja Luka

Dr Kurteš Siniša je zaposlen na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Banja Luka od 2005.godine. Trenutno radi kao profesor na istom fakultetu na Katedri za međunarodnu ekonomiju. Autor je brojnih naučnih radova na temu međunarodne ekonomije i ekonomskog razvoja. Obavljao je funkciju savjetnika za ekonomske poslove gradonačelnika Banja Luka u periodu 2016 – 2020.godine. Trenutno  obavlja funkciju predsjednika Upravnog odbora Euros osiguranja a.d Banja Luka te učestvuje aktivno u radu unapređenja tržišta osiguranja u Republici Srpskoj.