mr Boris Šaban
izvršni direktor Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore

Boris Šaban je rođen 21. 7. 1970. godine u Podgorici. Na Ekonomskom fakultetu u Podgorici je diplomirao u decembru 1995. godine, a magistarsko zvanje je stekao na University of North London, aprila 2002. godine i stekao zvanje „Master of Business Administration“.

Završio je niz specijalističkih kurseva u oblasti osiguranja i reosiguranja među kojima su najznačajniji:

  • Jun 2004. International Aviation Course, London, održan u organizaciji Brokerske kuće Willis Aerospace, London UK,
  • Jun 2002. Seminar in Insurance for Southe East Europe, St John’s University New York, održan u organizaciji United States Department of Commerce.

Od aprila 2007. godine, zaposlen je u Nacionalnom birou osiguravača Crne Gore, na mjestu Izvršnog direktora.

Od februara 1996. do aprila 2007. radio je u Lovćen Osiguranju AD Podgorica, a zatim u Lovćen-RE AD Podgorica na poslovima reosiguranja transporta i avijacije.

U periodu 1998-2001. intezivno je boravio u Londonu na programu obuke i rada sa brokerskom kućom Kininmonth Lambert- Lamert Fenchurch, kasnije Heath Lambert nakon spajanja te dvije kuće.

Živi i radi u Podgorici, oženjen, otac dvoje djece.