Agenda

19. oktobar 2023. godine

Koktel dobrodošlice

20:00 - 23:00

Kamin sala hotela Ras

DRESS CODE: Smart casual

20. oktobar 2023. godine

Otvaranje konferencije

10:00 - 10:25

Učesnici:

Bojan Popović, predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske

Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora u Savjetu ministara BiH

Radovan Višković, predsjednik Vlade Republike Srpske

Hotel Ras (sala Moskva)

20. oktobar 2023. godine

Uvodno predavanje: Trendovi na tržištu osiguranja Republike Srpske - izazovi i šanse

10:25 - 10:40

Učesnici:

Predavač: Draženka Janjanin, direktorica Agencije za osiguranje Republike Srpske

Hotel Ras (sala Moskva)

20. oktobar 2023. godine

generalni direktor i predsjednik Izvršnog odbora Wiener osiguranja Banja Luka

PANEL 1: Tržište osiguranja u Republici Srpskoj i regionu - sličnosti i razlike

10:40 - 11:40

Učesnici:

Boris Šaban, izvršni direktor Nacionalnog biroa osiguravača Crne Gore

Mišo Janković, direktor Biroa zelene karte Udruženja osiguravača Srbije

Trajče Latinovski, direktor Nacionalnog biroa za osiguranje Republike Makedonije

Hotel Ras (sala Moskva)

Ovaj panel će se baviti dinamičnim promjenama osiguravajuće industrije, sa posebnim fokusom na tržište osiguranja u Republici Srpskoj i regionu Jugoistočne Evrope. Panelisti će analizirati ključne trendove koji oblikuju tržišta osiguranja. Uporedićemo iskustva, izazove i prilike na tržištu osiguranja Republike Srpske sa tržištima osiguranja u okruženju. Istražićemo kako se različite ekonomije i pravni sistemi odražavaju na strategije osiguravajućih kompanija.

20. oktobar 2023. godine

savjetnik uprave Drina osiguranja a.d. i član Upravnog odbora Zaštitnog fonda Republike Srpske

PANEL 2: Kanali prodaje i uloga posrednika na tržištu osiguranja Republike Srpske

11:40 - 12:40

Učesnici:

Miodrag Danilović, predsjednik Upravnog odbora WVP a.d. Banja Luka

Jan Janać, direktor Respect IBS d.o.o.

Marijana Mandić, šef zastupanja u osiguranju UniCredit banke a.d. Banja Luka

Sandro Mihajlović, član uprave i izvršni direktor Atos Bank a.d. Banja Luka

Hotel Ras (sala Moskva)

U ovoj sesiji ćemo pokušati definisati aktuelnu ulogu koju posrednici imaju na tržištu osiguranja Republike Srpske. Da li zaista postoji potencijal za povećanje prodaje putem banaka, brokera, poštanskih operatera…? Ako postoji potencijal za rast prodaje u tom segmentu, šta treba uraditi da bi se on i realizovao u punoj mjeri? Razgovaraće se i o tome kako se posrednici prilagođavaju promjenama u tehnologiji i preferencijama potrošača.

20. oktobar 2023. godine

Caffe pauza

12:40 - 13:00

20. oktobar 2023. godine

PANEL 3: Pojava superćelijskih oluja i uticaj na sektor osiguranja

13:00-14:00

Učesnici:

Saša Lalić, pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske

Goran Mitrović, direktor Gold-MG d.o.o.

Boško Petrović, generalni direktor Generali Reosiguranje Srbija a.d.o.

Vladimir Đurđević, redovni profesor na Fizičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

Slobodan Jokić, direktor Sektora za štete Wiener osiguranja Vienna Insurance Group a.d. Banja Luka

Hotel Ras (sala Moskva)

Ova zanimljiva sesija istražuje izazove koje osiguravajućim kompanijama i osiguranicima donosi pojava fenomena superćelijskih oluja. Naši panelisti će analizirati uticaj ekstremnih vremenskih prilika na rapidno povećanje šteta u poljoprivrednoj proizvodnji, kao i na povećanje šteta u segmentu osiguranja imovine. Čućemo i neke ideje o tome kako bi se industrija osiguranja trebala nositi sa sve češćim vremenskim nepogodama koje postaju “nova normalnost” u našem regionu.

20. oktobar 2023. godine

predsjednik Upravnog odbora Euros osiguranje a.d. Banja Luka

PANEL 4: Izmjene regulatornog okvira u sektoru osiguranja i njegov uticaj na tržište osiguranja Republike Srpske

14:00 - 15:00

Učesnici:

Goran Račić, predsjednik Područne privredne komore Banja Luka

Miloš Lukajić, rukovodilac Sektora za licenciranje i pravni nadzor Agencije za osiguranje Republike Srpske

Valentino Janković, generalni direktor i predsjednik Izvršnog odbora Drina osiguranje a.d.

Grujo Komljenović, direktor Zaštitnog fonda Republike Srpske

Hotel Ras (sala Moskva)

Ova informativna sesija istražuje suštinske promjene u zakonima i drugim podzakonskim aktima koji oblikuju pravni okvir za industriju osiguranja, s posebnim fokusom na Republiku Srpsku. Naši renomirani panelisti će analizirati nedavne i planirane izmjene regulatornog okvira i to kako one utiču na poslovanje osiguravajućih kompanija, ali i na korisnička iskustva osiguranih lica.

20. oktobar 2023. godine

Zaključci konferencije

15:00 - 15:10

Hotel Ras (sala Moskva)

20. oktobar 2023. godine

Ručak

15:10

Hotel Ras

20. oktobar 2023. godine

Svečana večera

20:00

Hotel Ras

Pridružite nam se na svečanoj večeri koja će obiljeležiti kraj naše konferencije! Uživaćete u vrhunskoj kuhinji, uz ekskluzivni muzički program Moderato benda i zvijezde večeri – Milene Ćeranić. Ne propustite ovo nezaboravno iskustvo i priliku za druženje i networking.

DRESS CODE: Smart casual