Oslobođenje: Uprkos složenim političko-ekonomskim odnosima sektor osiguranja Republike Srpske uspio je da odoli svim izazovima

Sektor osiguranja Republike Srpske uspio je da odoli svim izazovima uprkos složenim političko-ekonomskim odnosima u zemlji i regionu, rekao je Bojan Popović, predsjednik Udruženja društava za osiguranje Privredne komore Republike Srpske na konferenciji Dani osiguranja Republike Srpske – DORS 2023 koja je održana u Bijeljini.

Globalna kriza izazvana ratom u Ukrajini još traje i, nažalost, čini se da se usložnjava sukobima na Bliskom istoku, a klimatske promjene i pojava superćelijskih oluja o kojima smo dugo slušali postali su naša relanost. Takođe, prijetnja od globalne recesije, energetske krize i drugi problemi su faktori koji će se sigurno reflektovati i na rad osiguranja, kazao je Popović.

Srđan Amidžić, ministar finansija i trezora BiH, kazao je da sektor osiguranja polako zauizima mjesto koje mu pripada i koje sigurno zaslužuje.

Draženka Janjanin, direktorica Agencije za osiguranje Republike Srpske, navela je da tržište osiguranja Republike Srpske karakteriše izuzetno visoka konkurencija, sa izrazitom koncentracijom u grupi do pet posto tržišnog učešća (17 društava). Kako je rekla, samo jedno društvo ima učešće veće od 10 odsto, dok ni jedno nije u zoni preko 15 odsto.

Sa druge strane, u državama regiona možemo vidjeti da je situacija suprotna, dominiraju društva s pojedinačnim učešćem većim od 10 ili 15 odsto, poručila je Janjanin.

 

tekst preuzet sa www.oslobodjenje.ba